Ban Komutları ve Extra Ban Parametleri[Eğitim Konusu]: Ban Komutunun Kullanımı ve Ekstra Ban Parametreleri


Bir kullanıcının, Nick!Ident@Host belirterek joker karakterler yardımıyla kanala girişini engellemek için kullanilan kanal kipidir. (+b)

Kullanım Şekli ;

/mode #kanal +b Nick!*@* » Belirtilen kanalda belirtilen nicke sahip kullaniciya ban uygular.
/mode #kanal +b *!Ident@* » Belirtilen kanalda belirtilen idente sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b *!*@host » Belirtilen kanalda belirtilen hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b Nick!Ident@* » Belirtilen kanalda belirtilen nicke ve idente sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b *!Ident@Host » Belirtilen kanalda belirtilen idente ve hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b *Nick!*@Host » Belirtilen kanalda belirtilen nicke ve hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b Nick!Ident@Host » Belirtilen kanalda belirtilen nicke, idente ve hosta sahip kullanicilara ban uygular.
/mode #kanal +b » Belirtilen kanaldaki ban uygulanmış maskeleri listeler.

Eğer yukarıdaki komutlarda ” -b ” uygulanırsa, komutlarda belirtilmis söz konusu maskeye sahip kullanıcılara uygulanmış banlar deaktif olacaktır.

Örnek Kullanım » /mode #MED +b Dybuuk!*@*
Açıklama » Bu komutu uyguladığımızda, nicki “Dybuuk” olan kullanıcı #MED kanalına giriş yapamayacaktır.

Örnek Kullanım » /mode #MED +b *X*!???@mIRCTurk*
Açıklama » Bu komutu uyguladığımızda; nickinde “X” harfi geçen, identi 3 haneli olan ve hostu “mIRCTurk” kelimesi ile başlayan kullanıcılar #MED kanalına giriş yapamayacaktır.

Gerekli Version Bilgisi ;

mIRCTurk sunucusu üzerinde bir kanalda aynı anda en fazla kaç tane ban (+b) uygulayabileceğimizi görüntülemek için,
“/version” komutunu kullanırız. Status penceremizde çıkan bilgilerden MAXLIST=b:150 bilgisi bize bu sorunun
cevabını verecektir.

Bunun dışında bir sunucu üzerinde ekstra ban parametrelerini görüntülemek için yine “/Version” komutunu
uygularız. Status penceremize gelen bilgilerden EXTBAN=~,cqnrT bize, bulunduğumuz sunucuda kullanılabilen
ekstra ban parametrelerinin neler olduğunu söyleyecektir.

Aşağıda bu parametrelerin neler olduğu, tanımlamaları ve örneklendirmeleriyle beraber gösterilecektir.

Extbans parametreleri; ~c, ~n, ~q, ~r, ~T:block şeklindedir. Bu parametreler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için “/helpop ?extbans” komutunu uygulayabilirsiniz.

[~c parametresi]: Bu parametre ile, kanalımıza başka bir kanalda bulunan kullanıcıların girişini engelleriz.
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~c:#YasakKanal
Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~c:#mIRCTurk
Açıklama » #mIRCTurk kanalında bulunan kullanıcıların, #MED kanalına girişini engeller.

Ayrıca bu parametrede (+/%/@/&/~) prefixlerini kullanarak da engelleme yapılabilir.

~c:~#MED –> #MED kanalında ki owner(+qo) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:&#MED –> #MED kanalında ki superoperator(+ao) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:@#MED –> #MED kanalında ki operator(+o) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:%#MED –> #MED kanalında ki halfoperator(+h) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.
~c:+#MED –> #MED kanalında ki voice(+v) prefixine sahip kullanıcıları temsil eder.

Örnek » #MED kanalına, #Sex kanalı soplarının ve aoplarının girişini engellemek istiyorum.
Cevap » /mode #MED +bb ~c:&#Sex ~c:@#Sex

[~n parametresi]: Bu parametre ile belirlediğimiz maskeye sahip kullanıcıların, nick değiştirmeleri engellenecektir.
(+ % @ & ~ prefixlerine sahip kanal yetkilileri, bu yasaktan etkilenmezler.)
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~n:Nick!Ident@Host
Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~n:*!Dybuuk@*
Açıklama » Identi “Dybuuk” olan kullanıcıların, #MED kanalında nick değiştirmelerini engeller.

[~q parametresi]: Bu parametere ile belirlediğimiz maskeye sahip kullanıcıların mesajları kanala ulaşmayacaktır.
(+ % @ & ~ prefixlerine sahip kanal yetkilileri, bu yasaktan etkilenmezler.)
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~q:Nick!Ident@Host
Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~q:Dybuuk!*@*
Açıklama » Nicki “Dybuuk” olan kullanıcının mesajları, #MED kanalına ulaşmayacaktır.

[~r parametresi]: Bu parametre ile belirlediğimiz fullname e (realname) sahip kullanıcıların, kanala girişi engellenecektir.
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~r:Fullname
Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~r:*Ciodesk*
Açıklama » Fullname inde “Ciodesk” kelimesi geçen kullanıcıların, #MED kanalına girişi engellenecektir.

Bilgi » Eger yasaklayacağımız fullname de boşluk var ise, bu boşluğu ” _ ” karakteri ile temsil ederiz.

Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~r:mIRCTurk_Eğitim_Departmanı
Açıklama » Fullname i “mIRCTurk Eğitim Departmanı” olan kullanıcıların, #MED kanalına girişi engellenecektir.

[~T:Block parametresi]: Bu parametre ile kanala yansımasını istemediğimiz sözcüklerin kullanımı yasaklanır.
(% @ & ~ prefixlerine sahip kanal yetkilileri, bu yasaktan etkilenmezler.)
Kullanım Şekli » /mode #Kanal +b ~T:Block:mesaj
Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~T:block:IRC
Açıklama » #MED kanalına, “IRC” kelimesi mesaj olarak gönderilemez.

Örnek Kullanım » /mode #MED +b ~T:block:*Ciodesk*
Açıklama » #MED kanalına, içersinde “Ciodesk” kelimesi geçen mesajlar gönderilemez.

Ban Komutunun Kullanımı ve Parametreleri

Ban komutu ile kullanılabilen 3 farklı parametre vardır. Bu parametreler; -k, -u, -r dir.
Bu parametrelerin ne anlamlara geldikleri ve kullanım şekilleri, örneklendirmelerle beraber aşağıda gösterilecektir.

Kullanım Şekli » /ban -parametreler #Kanal Nick!Ident@Host

[k parametresi]: Kullanıcıya atılan banla beraber, aynı kullanıcının kullanıcının kanaldan kicklenerek atılmasını sağlayan parametredir.
Kullanım Şekli » /ban -k #Kanal Nick!Ident@Host sebep
Örnek Kullanım » /ban -k #MED Dybuuk!*@* Dışarı
Açıklama » Nicki “Dybuuk” olan kullanıcı, kanaldan banlanacak ve “Dışarı” kick mesajı ile kanaldan atılacaktır.

[u parametresi]: Kullanıcıya atılıcak olan ban’a süre (saniye cinsinden) opsiyonu katmayı sağlayan parametredir, belirtilen süre bittikten sonra ban otomatik olarak açılıcaktır.
Kullanım Şekli » /ban -uSüre #Kanal nick!*@*
Örnek Kullanım » /ban -u60 #MED Dybuuk!*@*
Açıklama » Nicki “Dybuuk” nickli kullanıcı, #MED kanalında 60 saniye boyunca banlı kalacak ve 60 saniyenin ardından ban otomatik olarak açılacaktır.

[r parametresi]: Atılmış olan ban maskesini kaldırmamızı sağlayan parametredir.
Kullanım Şekli » /ban -r #Kanal Nick!Ident@Host
Örnek Kullanım » /ban -r #MED *!Dybuuk@*
Açıklama » #MED kanalında, !Dybuuk@* maskesine atılmış olan banı kaldıracaktır.


Ban Komutunun Kullanımı ve Ekstra Ban Parametreleri konulu eğitimin anlatımı sona ermiştir.


bir önceki yazım da « konusunu sizler için paylaştım.
admin
Makale Yazarı :
heart 274
Yazı kategorisi : Genel
yorum yorum yok

Ban Komutları ve Extra Ban Parametleri ile ilgili benzer yazılar


Ban Komutları ve Extra Ban Parametleri yazısına yapılan yorumlar
Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

chat